Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn thiết lập kiểm soát của cha mẹ trên iPhone và iPad của con cái

08/07/2024 Trần Hoàng Linh 0 Nhận xét
Hướng dẫn thiết lập kiểm soát của cha mẹ trên iPhone và iPad của con cái

Tính năng Kiểm soát của phụ huynh của Apple là công cụ quan trọng cho phép phụ huynh lựa chọn cách thức và tần suất con họ có thể sử dụng thiết bị. 

Các tính năng kiểm soát của phụ huynh được tích hợp ngay trong mỗi iPhoneiPad và máy Mac. Các bậc cha mẹ hoặc người lớn khác được chỉ định là người giám hộ có thể thiết lập quyền kiểm soát của phụ huynh cho con em hoặc các thành viên trẻ nhỏ khác trong nhóm Chia sẻ trong gia đình.

Tính năng kiểm soát của cha mẹ có thể quản lý con cái như thế nào?

Với tính năng Thời gian sử dụng, bạn có thể bật tùy chọn Bật giới hạn để quản lý nội dung, ứng dụng và cài đặt trên thiết bị của con bạn. Bạn cũng có thể hạn chế nội dung thô tục, mục mua và mục tải về cũng như các thay đổi về quyền riêng tư.

Chẳng hạn như:

 • Bạn có thể thiết lập “Thời gian sử dụng” để quản lý cách trẻ sử dụng thiết bị Apple bao nhiêu tiếng mỗi ngày.
 • Bạn cũng có thể bật tính năng “Hỏi để mua” để quản lý các ứng dụng, trò chơi của trẻ. Trẻ bắt buộc phải nhận được sự phê duyệt của bạn đối với các mục mua đủ điều kiện hoặc tải về miễn phí.
 • Giới hạn liên quan đến tuổi đối với nội dung trong các ứng dụng, sách, chương trình TV và phim.
 • Giờ nghỉ và giới hạn cho các ứng dụng cụ thể.
 • Giới hạn đối với những người mà trẻ có thể liên lạc.
 • Phê duyệt các mục mua hoặc tải về miễn phí.

Cách thiết lập kiểm soát của cha mẹ trên iPhone và iPad của con cái

 

 • Thiết lập Family Sharing. Mỗi người sẽ có một tài khoản iCloud riêng và với tính năng này anh em có thể gom nhiều tài khoản vào trong một gia đình và cùng chia sẻ các sản phẩm mà anh em mua, cùng mua. Apple cũng hướng dẫn anh em tạo tài khoản cho con cái anh em để tránh việc các cháu dùng tài khoản của anh em hay không dùng tài khoản thì sẽ bị định hướng nội dung sai hoặc Apple không chặn được các nội dung không phù hợp độ tuổi.
 • Thiết lập thiết bị của cho cái. Giúp con cái đăng nhập vào thiết bị mà anh em mua cho. Máy tính Apple (Mac), iPad, iPhone… đăng nhập tài khoản của con chúng ta vào các thiết bị này. Rồi tài khoản của con chúng ta nằm trong Family Sharing của chúng ta và như vậy con chúng ta có thể truy cập dược dung lượng iCloud, dịch vụ… chúng ta mua và chúng ta sẽ quản lý được các thiết bị đó từ xa về thời gian sử dụng thiết bị, khoá thiết bị, thời gian sử dụng từng app, nội dung nào bị cấm…

Bật tùy chọn Bật giới hạn

Khi thiết lập Thời gian sử dụng trên thiết bị của con, bạn có thể đặt các giới hạn liên quan đến độ tuổi đối với nội dung, mục mua và mục tải về cũng như cài đặt quyền riêng tư.

Cách làm như sau:

Bước 1: Thêm thiết bị iPad hoặc iPhone của trẻ em vào nhóm Chia sẻ trong gia đình (Family Sharing). Nếu bạn cần tạo một ID Apple mới cho trẻ em, hãy chạm vào Tạo tài khoản trẻ em mới.

Giúp con cái đăng nhập vào thiết bị mà phụ huynh mua cho như máy tính Apple (MacBook, Mac Mini, iMac,..), iPad, iPhone… Sau khi đã tham gia nhóm, phụ huynh sẽ quản lý được các thiết bị đó từ xa về thời gian sử dụng thiết bị, khoá thiết bị, thời gian sử dụng từng app, nội dung nào bị cấm…

Bước 2: Mở ứng dụng Cài đặt, sau đó chạm vào Thời gian sử dụng.

Bước 3: Trong mục chia sẻ Gia đình, hãy chọn tên của con bạn.

Bước 4: Chạm vào Giới hạn nội dung & quyền riêng tư. Nhập mật mã Thời gian sử dụng nếu được yêu cầu, rồi bật tùy chọn Bật giới hạn.

Nếu bạn tắt tùy chọn Bật giới hạn, thì mọi quyền kiểm soát của phụ huynh mà bạn bật sẽ bị tạm dừng cho đến khi bạn bật lại tùy chọn Bật giới hạn.

Bật các quyền kiểm soát của phụ huynh cho thiết bị của con

Sau khi bật tùy chọn Bật hạn chế, bạn có thể thiết lập các quyền kiểm soát cụ thể của phụ huynh.

Lưu ý: Để đảm bảo cài đặt quyền kiểm soát của phụ huynh đồng bộ trên các thiết bị trong Nhóm gia đình của bạn, hãy cập nhật tất cả các thiết bị đó lên phiên bản phần mềm mới nhất trước khi bật tính năng quyền kiểm soát của phụ huynh hoặc thay đổi cài đặt quyền kiểm soát của phụ huynh.

 • Ngăn chặn các giao dịch mua trên App Store.
 • Cho phép các tính năng và ứng dụng tích hợp sẵn.
 • Ngăn chặn nội dung thô tục và xếp hạng nội dung.
 • Ngăn chặn nội dung web.
 • Giới hạn tìm kiếm trên web bằng Siri.
 • Giới hạn Game Center.
 • Cho phép thay đổi cài đặt quyền riêng tư.
 • Cho phép thay đổi các cài đặt và tính năng khác.
 • Thực hiện các thay đổi đối với các tính năng an toàn và sức khỏe.

Ngăn chặn các giao dịch mua trên App Store

Bạn có thể ngăn con bạn cài đặt hoặc xóa ứng dụng, thực hiện mua trong ứng dụng trong các ứng dụng được cài đặt từ App Store, v.v.

Bước 1: Vào phần Cài đặt, rồi chạm vào Thời gian sử dụng.

Bước 2: Chạm vào Giới hạn nội dung & quyền riêng tư. Nhập mật mã nếu được yêu cầu.

Bước 3: Chạm vào Mục mua iTunes & App Store (hoặc Cài đặt & mua ứng dụng).

Bước 4: Chọn một cài đặt và đặt thành Không cho phép.

Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt mật khẩu của mình cho các mục mua bổ sung từ iTunes, App Store, Book Store hoặc ứng dụng Apple TV. Trong phần Yêu cầu mật khẩu, hãy chọn Luôn yêu cầu hoặc Không yêu cầu.

Giới hạn việc sử dụng các ứng dụng hoặc tính năng

Bạn có thể giới hạn việc sử dụng các tính năng hoặc ứng dụng tích hợp sẵn. Nếu bạn tắt một ứng dụng hoặc tính năng, thì ứng dụng hoặc tính năng đó sẽ không bị xóa mà chỉ tạm thời bị ẩn khỏi Màn hình chính. Ví dụ: nếu bạn tắt Mail, ứng dụng Mail sẽ không xuất hiện trên Màn hình chính cho đến khi bạn bật lại.

Bước 1: Vào phần Cài đặt, rồi chạm vào Thời gian sử dụng.

Bước 2: Chạm vào Giới hạn nội dung & quyền riêng tư.

Bước 3: Nhập mật mã Thời gian sử dụng.

Bước 4: Chạm vào Ứng dụng được phép.

Bước 5: Chọn các ứng dụng bạn muốn cho phép.

Cách thiết lập kiểm soát của cha mẹ trên iPhone và iPad của con cái

Ngăn chặn nội dung thô tục và giới hạn nội dung

Bạn cũng có thể ngăn phát nhạc có nội dung thô tục và phim hoặc chương trình truyền hình có xếp hạng cụ thể. Các ứng dụng cũng có mức xếp hạng mà bạn có thể đặt cấu hình bằng các giới hạn nội dung.

Bước 1: Vào phần Cài đặt, rồi chạm vào Thời gian sử dụng.

Bước 2: Chạm vào Giới hạn nội dung & quyền riêng tư, sau đó chạm vào Giới hạn nội dung.

Bước 3: Chọn cài đặt bạn muốn cho từng tính năng hoặc cài đặt trong Nội dung Store được phép.

Dưới đây là các loại nội dung mà bạn có thể giới hạn:

 • Nhạc, Podcasts, Tin tức & Bài tập: Không cho phép phát nhạc, video nhạc, podcast, tin tức và bài tập có chứa nội dung thô tục.
 • Video nhạc: Không cho phép tìm và xem video nhạc.
 • Trang cá nhân nhạc: Không cho phép chia sẻ những gì bạn đang nghe với bạn bè và xem những gì bạn bè đang nghe.
 • Phim: Ngăn chặn những phim có xếp hạng cụ thể.
 • Chương trình TV: Ngăn chặn các chương trình truyền hình có xếp hạng cụ thể.
 • Sách: Ngăn chặn nội dung có xếp hạng cụ thể.
 • Ứng dụng: Ngăn chặn các ứng dụng có xếp hạng cụ thể (hoặc Ứng dụng chưa được xếp hạng ở Liên minh Châu Âu).
 • Ứng dụng thu nhỏ: Ngăn chặn các ứng dụng thu nhỏ có xếp hạng cụ thể.

Cách thiết lập kiểm soát của cha mẹ trên iPhone và iPad của con cái

Ngăn chặn truy cập nội dung web người lớn

iOS và iPadOS có thể tự động lọc nội dung trang web để giới hạn quyền truy cập vào nội dung người lớn trong Safari và các ứng dụng khác trên thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể thêm các trang web cụ thể vào danh sách được phê duyệt hoặc bị chặn, hoặc bạn có thể giới hạn quyền truy cập chỉ vào các trang web đã được phê duyệt.

Bước 1: Vào phần Cài đặt, rồi chạm vào Thời gian sử dụng.

Bước 2: Chạm vào Giới hạn nội dung & quyền riêng tư rồi nhập mật mã Thời gian sử dụng thiết bị của bạn.

Bước 3: Chạm vào Giới hạn nội dung, sau đó chạm vào Nội dung web.

Bước 4: Chọn Truy cập không giới hạn, Giới hạn trang web người lớn hoặc Trang web được phép.

Tùy thuộc vào quyền truy cập bạn cho phép, bạn có thể cần thêm thông tin, chẳng hạn như trang web mà bạn muốn giới hạn.

Cách thiết lập kiểm soát của cha mẹ trên iPhone và iPad của con cái

Nếu con bạn dưới 13 tuổi, mỗi lần trẻ cập nhật lần đầu thiết bị đã đăng nhập bằng ID Apple của mình lên iOS 17 trở lên, iPadOS 17 trở lên, watchOS 10 trở lên hoặc macOS Sonoma trở lên, tùy chọn Hạn chế nội dung web được đặt lại thành Giới hạn trang web người lớn cho tất cả các thiết bị của trẻ.

Giới hạn tìm kiếm trên web bằng Siri

Bước 1: Vào phần Cài đặt, rồi chạm vào Thời gian sử dụng.

Bước 2: Chạm vào Giới hạn nội dung & quyền riêng tư, sau đó chạm vào Giới hạn nội dung.

Bước 3: Cuộn xuống Siri, sau đó chọn cài đặt của bạn. Bạn có thể giới hạn các tính năng sau của Siri:

 • Nội dung tìm kiếm trên web: Ngăn Siri tìm kiếm trên web khi bạn đặt câu hỏi.
 • Ngôn ngữ thô tục: Ngăn Siri hiển thị ngôn ngữ thô tục.

Giới hạn Game Center

Bước 1: Những hạn chế này chỉ áp dụng cho các trò chơi sử dụng các tính năng Game Center.

Bước 2: Vào phần Cài đặt, rồi chạm vào Thời gian sử dụng.

Bước 3: Chạm vào Giới hạn nội dung & quyền riêng tư, sau đó chạm vào Giới hạn nội dung.

Bước 4: Cuộn xuống Game Center, sau đó chọn cài đặt của bạn.

 • Trò chơi nhiều người: Không cho phép chơi trò chơi nhiều người với mọi người, chỉ cho phép chơi với bạn bè hoặc cho phép chơi với bất kỳ ai.
 • Thêm bạn bè: Không cho phép thêm bạn bè vào Game Center.
 • Kết nối với bạn bè: Không cho phép chia sẻ danh sách bạn bè trong Game Center với các trò chơi của bên thứ ba.
 • Ghi màn hình: Không cho phép chụp màn hình và ghi âm.
 • Nhiều người chơi lân cận: Không cho phép bật cài đặt lân cận.
 • Nhắn tin riêng tư: Không cho phép trò chuyện bằng giọng nói hoặc gửi/nhận tin nhắn tùy chỉnh có lời mời chơi trò chơi và kết bạn.
 • Đổi bảo mật trang cá nhân: Không cho phép thay đổi cài đặt bảo mật trang cá nhân.
 • Đổi hình đại diện & biệt danh: Không cho phép thay đổi hình đại diện và biệt danh trên Game Center.

Thay đổi cài đặt quyền truy cập thông tin dữ liệu của ứng dụng

Cài đặt quyền riêng tư trên thiết bị cho phép bạn kiểm soát các ứng dụng có quyền truy cập vào thông tin được lưu trữ trên thiết bị hoặc các tính năng phần cứng.

Ví dụ: bạn có thể cho phép một ứng dụng mạng xã hội yêu cầu quyền truy cập để sử dụng camera, cho phép bạn chụp và tải ảnh lên. Đối với một số cài đặt, bạn chỉ có thể cho phép hoặc hạn chế các thay đổi đối với thiết bị của mình.

Để cho phép thay đổi cài đặt quyền riêng tư, hãy làm như sau:

Bước 1: Vào phần Cài đặt, rồi chạm vào Thời gian sử dụng.

Bước 2: Chạm vào Giới hạn nội dung & quyền riêng tư. Nhập mật mã nếu được yêu cầu. Trong phần Quyền riêng tư, chạm vào cài đặt mà bạn muốn thay đổi.

Dưới đây là những cài đặt bạn có thể giới hạn:

 • Dịch vụ định vị: Khóa cài đặt để cho phép các ứng dụng và trang web sử dụng vị trí.
 • Danh bạ: Ngăn các ứng dụng truy cập Danh bạ.
 • Lịch: Ngăn các ứng dụng truy cập vào Lịch.
 • Lời nhắc: Ngăn các ứng dụng truy cập Lời nhắc.
 • Ảnh: Ngăn các ứng dụng yêu cầu quyền truy cập vào ảnh.
 • Chia sẻ vị trí của tôi: Khóa cài đặt chia sẻ vị trí trong Tin nhắn và ứng dụng Tìm.
 • Chia sẻ qua Bluetooth: Ngăn các thiết bị và ứng dụng chia sẻ dữ liệu qua Bluetooth.
 • Micrô: Ngăn các ứng dụng yêu cầu quyền truy cập vào mi-crô.
 • Nhận dạng lời nói: Ngăn các ứng dụng truy cập Nhận dạng lời nói hoặc đọc chính tả.
 • Quảng cáo của Apple: Ngăn các thay đổi đối với cài đặt quảng cáo.
 • Cho phép ứng dụng yêu cầu theo dõi: Ngăn hoạt động theo dõi của các ứng dụng mà bạn đã từ chối cho phép truy cập.
 • Phương tiện & Apple Music: Ngăn các ứng dụng truy cập vào ảnh, video hoặc thư viện nhạc.

Cho phép thay đổi các cài đặt và tính năng khác

Bạn có thể cho phép thay đổi các cài đặt và tính năng khác, tương tự như cách bạn có thể cho phép thay đổi cài đặt quyền riêng tư.

Bước 1: Vào phần Cài đặt, rồi chạm vào Thời gian sử dụng.

Bước 2: Chạm vào Giới hạn nội dung & quyền riêng tư. Nhập mật mã nếu được yêu cầu.

Bước 3: Trong Cho phép thay đổi, hãy chọn các tính năng hoặc cài đặt mà bạn muốn cho phép thay đổi và chọn Cho phép hoặc Không cho phép.

Dưới đây là một số tính năng và cài đặt mà bạn có thể cho phép thay đổi:

 • Mật mã & Face ID: Ngăn các thay đổi mật mã, Touch ID và Face ID.
 • Tài khoản: Ngăn các thay đổi đối với tài khoản trong Tài khoản & mật khẩu.
 • Dữ liệu di động: Ngăn các thay đổi đối với cài đặt dữ liệu di động.
 • Giảm âm thanh lớn: Ngăn các thay đổi đối với cài đặt âm lượng để nghe an toàn.
 • Chế độ tập trung Lái xe: Ngăn các thay đổi đối với Chế độ tập trung Lái xe.
 • Nhà cung cấp TV: Ngăn các thay đổi đối với cài đặt của nhà cung cấp TV.
 • Hoạt động ứng dụng trong nền: Ngăn các thay đổi đối với việc ứng dụng có chạy trong nền hay không.

 

Tags: #huongdansudung

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

Lên đầu trang
Gọi ngay
popup

Số lượng:

Tổng tiền: